Duurzame infra in 2030: HoeZó haalbaar?

Gepubliceerd op: 03/02/2021

Publieke opdrachtgevers werken samen om meer klimaat-impact te bereiken, eenduidigheid te bieden aan de markt en de innovatiekracht van de sector te versnellen. Debat met directeur-generaal Rijkswaterstaat, Directeur-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en CFO ProRail.

Als grote opdrachtgever van infraprojecten willen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ProRail in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair werken, met hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. De focus ligt op de werkterreinen met de meeste CO2-uitstoot en materiaalverbruik, te weten: wegverharding, kunstwerken, kustlijnzorg & vaargeulonderhoud, bouwplaats & bouwlogistiek, bovenbouw spoor, en energievoorziening spoor. Een enorme ambitie die veel vraagt van alle partijen in de sector.

Duurzame infra, hoe haalbaar is dat? Essentieel is dat publieke opdrachtgevers, marktpartijen en kennisinstellingen samen versnellen en elkaar uitdagen. Door vol in te zetten op het toepassen van de nu al beschikbare duurzame producten en technieken. Door ruimte te geven aan innovaties en innovatieve partijen die als koploper fungeren. En door te investeren in nieuwe producten en productiemethoden. Als voorbeeld gaan we in op hoe dit uitpakt bij emissieloos bouwen.

Directeur-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Kees van der Burg, directeur-generaal Rijkswaterstaat Michèle Blom en CFO ProRail Hans van Leeuwen gaan in gesprek met elkaar en met Ton Hillen, CEO Heijmans en Marc Glaudemans, directeur Innovatief, concurrerend & bereikbaar Brabant van de provincie Noord-Brabant, over de uitdagingen van de transitie naar een duurzame infrasector.

Via de onderstaande link kunt u dit seminar terugkijken. Deze video begint op 4:19 (min : sec).

https://fmh.webinargeek.com/we...