Essay Cir­cu­lai­re Stations

Gepubliceerd op: 16/10/2020
Geschreven door: Mieke Oostra, Civic Architects
ProRail en NS willen het spoor en haar stations verduurzamen. Een eerste belangrijk aandachtpunt was energiereductie en het opwekken van duurzame energie. Maar hoe ziet een circulair station eruit? En wat betekent dat eigenlijk, een circulair station? Bureau Spoorbouwmeester werkt aan de vraag hoe deze ambitie ruimtelijk tot expressie komt. Wat betekent het streven naar circulariteit voor het ontwerp van stationsgebouwen, voor onderhoud en beheer van assets?
LelystadLagenmodel
01 / 02
Lelystad

In dit essay wordt onderzocht wat circulair denken en doen inhoudt. Waarom is circulariteit belangrijk en wat houdt dat in een stationsopgave circulair aanpakken? Er worden vier invalshoeken (dematerialisatie, herontwerpen, hergebruiken en waardedenken) gepresenteerd en er worden circulaire ontwerpstrategieën aangereikt. Vervolgens worden ter inspiratie circulaire voorbeeldprojecten besproken van binnen en buiten de spoorsector.

Dit essay is de opmaat geweest voor circulaire initiatieven en ontwerpen. De ontwerpen die gepresenteerd zijn op de DDW20 zijn daar een sprekend voorbeeld van.