Over ons

ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland en samen met NS voor aanleg en beheer van alle stations. Samen met vervoerders zet ProRail zich in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. ProRail wil meer treinen laten rijden, op een veilige manier en met minder hinder, nu en in de toekomst. Dat doet ProRail altijd met aandacht voor de effecten op milieukwaliteit en voor de samenleving.

Nederland wordt steeds drukker, de ruimte is beperkt en de vraag naar duurzame mobiliteit blijft toenemen. Het openbaar vervoer over het spoor zelf is al één van de duurzaamste vormen van transport. En als spoorbeheerder kijkt ProRail voortdurend hoe het nóg duurzamer kan. We gaan slim om met de ruimte die we hebben. Zo laten we over hetzelfde spoor meer treinen rijden en zorgen voor goede aansluitingen op voor- en natransport. We minimaliseren de CO2-uitstoot van het spoor. Dit doen we door te besparen op het energiegebruik en de uitstoot van de hele sector en het stimuleren van circulair materiaalgebruik. Ook wekken we energie op, bijvoorbeeld op perrondaken. En zijn we een goede buur voor onze omgeving, hiervoor treffen we diverse maatregelen die bijdragen aan een prettige leefwereld voor mensen en voor de natuur.
Lees meer:
www.prorail.nl

NS Stations

Stations, groot én klein, zijn belangrijk voor de mobiliteit in Nederland. In de totale reis van deur-tot-deur neemt het station een belangrijke positie in voor de OV-reiziger. NS heeft verschillende rollen op de stations en in de stationsgebieden, die zich de laatste jaren hebben ontwikkeld tot aangename multimodale knooppunten. Hierdoor wordt eerder voor het openbaar vervoer gekozen; het aantal treinreizigers groeit en de tevredenheid is enorm toegenomen. Samen met partners heeft NS ervoor gezorgd dat de stations fijne plekken zijn, waar je graag verblijft.
Lees meer:
www.nsstations.nl

Bureau Spoorbouwmeester

Bureau Spoorbouwmeester is in 2001 op initiatief van de directies van NS en ProRail opgericht als een onafhankelijk adviserend orgaan voor ontwerp en vormgevingsopgaven binnen de spoorsector. Bureau Spoorbouwmeester bestaat uit een klein team adviseurs en staat onder leiding van de Spoorbouwmeester. Sinds het ontstaan van het bureau wordt aan en met het Spoorbeeld gewerkt.
Lees meer:
www.spoorbeeld.nl/bure...

Spoorbeeld: het vormgevingsbeleid van de spoorsector

Het Spoorbeeld beschrijft het ontwerp- en vormgevingsbeleid van de spoorsector. Opgesteld vanuit het perspectief van de reiziger en de omgeving, presenteert het de algemene, dragende visies, kaders en vormgevingsprincipes die betrekking hebben op de beleving van en omgang met het spoor.Het Spoorbeeld heeft oog voor de gehele route: de ervaring van de reis, de transfer en het verblijf op en rond het station en het spoor. Het Spoorbeeld stimuleert het besef dat iedere opgave onderdeel is van een groter geheel. Door een consequente toepassing bevordert het overzicht en gebruiksgemak. Spoorbeeld stimuleert duurzaam ontwerpen binnen de spoorsector. We richten ons daarbij op drie pijlers:
- circulair ontwerpen
- energieneutraal ontwerpen
- groen, klimaat-adaptief en biodivers ontwerpen