Het
circulaire
station

Een samenwerking van ProRail, Bureau Spoorbouwmeester
en NS
Een nieuw perspectief
op materiaal
Een samenwerking van ProRail, Bureau Spoorbouwmeester
en NS

De opgave is helder: een volledig CO2-neutrale voetafdruk van de spoorsector in 2050 op het vlak van emissie, energie en materialen. We moeten dus bewuster omgaan met beschikbare materialen. Daarom zetten we onder andere in op volledig circulair materiaalgebruik bij het spoor en de stations.

Hiervoor is een nieuw perspectief nodig: denk vanuit mogelijkheden, niet enkel vanuit eisen. Dit leidt tot nieuwe ontwerpprocessen en mogelijk ook tot totaal andere stations. Circulair ontwerpen en bouwen betekent minimaliseren van materiaalgebruik, maximaliseren van hergebruik, toepassen van materiaal met een minimale milieubelasting en focussen op waardecreatie voor natuur én samenleving. Circulariteit dient onderdeel te worden van de gehele cyclus van initiëren, ontwerpen, aanbesteden, realiseren en exploiteren. Hierover is nog veel te ontdekken.

Als onderdeel van deze opgave hebben ProRail, NS Stations en Bureau Spoorbouwmeester, samen met Dutch Design Foundation, in 2020 het ‘What If Lab: het Circulaire Station’ georganiseerd.
Hieruit zijn vier veelbelovende en inspirerende ontwerpen geselecteerd, waarvan verschillende elementen in het echt worden beproefd. Deze ontwerpen zijn gepresenteerd op de virtuele Dutch Design Week 2020.

PLATFORM
Tijdens de Dutch Design Week 2020 is ook dit Platform opgericht, waarmee we de dialoog voor de lange termijn op gang willen brengen, kennis delen, inspireren en circulaire ontwerp-, product- en bouwprocessen in de spoorsector documenteren. Daarnaast worden als proof of action verschillende circulaire projecten getoond. Je kunt er de streams vinden, actief deelnemen aan de dialoog en deze opgave blijven volgen.

PROGRAMMA
Hier worden de actuele evenementen aangekondigd en kun je direct de (live) streams ervan volgen en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.

Luchtzuiverend, natuurlijk en versmolten met het landschap. Op Dutch Design Week (DDW) presenteren ProRail, NS Stations en Bureau Spoorbouwmeester vier ontwerpen om hun circulaire visie uit te dragen.